ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥεξοπλισμός με υπολογιστές στο δημοτικό σχολείο Ακραιφνίου

καθαρισμός Παστέλικα

Διαγράμμιση και κλαδοκοπή στο οδικό δίκτυο 
Ορχομενού-Κάστρου

Σχόλια