ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  28/2/18 ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ . ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ  ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ  ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σχόλια