ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

Μετά από αρκετά χρόνια πραγματοποιήθηκαν στον Ορχομενό τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ  όπως ορίζει η παράδοση, δηλαδή  στο λόφο της Δραγατσούλας.
Οι  κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την Καθαρή Δευτέρα  τα τελευταία χρόνια δεν είχαν επιτρέψει  να γιορτάζονται τα Κούλουμα εκεί .
Φέτος όμως παρά τη συννεφιά και το κρύο  το έθιμο πραγματοποιήθηκε στον φυσικό του χώρο .
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γ. ΠΑΝΟΥ
Και για όσους θέλουν να μάθουν πόσο στοίχησαν τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ μπορούν να δούν  εδώ
την απόφαση 

ΚΑΙ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΕΔΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    ......Α ν α θ έ τ ε ι Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων Αποκριάς-Καρναβάλι 2018 του Δήμου, αντί του ποσού των 5.365,21€ ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 13%.(Αναλυτικά Καθαρή αξία 4.403,91€ με ΦΠΑ 13% ποσό 113,04€ και 24% ποσό 848,26€) Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης αρχίζει από σήμερα με την υπογραφή της παρούσης και λήγει την 19/2/2018 τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων
Σχόλια