ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, με το α.π. 2092 έγγραφο, ζήτησε από τον δήμο Ορχομενού την κατάργηση/ εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Μινύα-10ης Σεπτεμβρίου, προς διενέργεια ανασκαφικών εργασιών στο πλαίσιο της δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, την εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ακροπόλεως, βόρεια του αρχαίου Θεάτρου και την προσωρινή διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στην οδό Θησαυροφυλακίου και για το τμήμα που παρεμβάλλεται μεταξύ του Θησαυρού του Μινύα και του απαλλοτριωμένου οικοπέδου, νότια αυτού, δηλ. από τα σημεία Τ3 και Τ4 της ιδιοκτησίας ΕΦΑ μέχρι την συμβολή του δρόμου με τις οδούς Κρηθέα και Σλήμαν, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο, ώστε να προβεί στην περίφραξη του διευρυμένου περιβάλλοντος χώρου του Θεάτρου και την μεταφορά με ασφάλεια και την φύλαξη διάσπαρτων αρχαιολογικών αντικειμένων και με δεδομένο  ότι 
 οι ανασκαφικές εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του Μαΐου 2018.
Στο δημοτικό συμβούλιο της 30ης Απριλίου 2018 και με την υπ αριθμ 60/2018 ΟΜΟΦΩΝΗ  απόφασή του εγκρίθηκαν:
Η τμηματική κατάργηση διαμπερούς διέλευσης οχημάτων στις οδούς Μινύα-10ης Σεπτεμβρίου και Θησαυροφυλακίου και  η υπ΄αριθμ. 28/2018 μελέτη οδοσήμανσης, προς επίτευξη των στόχων των παραπάνω σχετικών αλλά και προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των αναγκών του Ι.Ν. Παναγίας της Σκριπούς και των αναγκών της ΕΦΑ.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε
Α) Για την περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου:
 α) Να τοποθετηθεί σήμα Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα», στην συμβολή των οδών Ακροπόλεως και 10ης Σεπτεμβρίου, στη θέση όπου βρίσκεται το νότιο άκρο της κλίμακας του περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν Παναγίας της Σκριπούς (θέση 2)
. β) Το ίδιο σήμα Ρ-7 να τοποθετηθεί νοτιότερα, στην συμβολή της οδού Μινύα και Συγγρού, σε θέση που να αποκλείεται η πρόσβαση προς το θέατρο αλλά να είναι δυνατή η στροφή σε αυτές τις δύο οδούς (θέση 3).
 γ) Το ίδιο σήμα Ρ-7, να τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Νικηταρά, Συγγρού και Μινύα και σε θέση που να αποκλείεται η πρόσβαση προς το θέατρο αλλά να είναι δυνατή η απρόσκοπτη κυκλοφορία σ’ αυτές τις οδούς (θέση 3)
. Με τον τρόπο αυτό, αποκλείεται ο χώρος ενδιαφέροντος της ΕΦΑ, ταυτόχρονα όμως, είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από και προς την Δραγατσούλα, η προσέγγιση οχημάτων μέχρι την σκάλα του Ι.Ν. Παναγίας της Σκριπούς επί της οδού 10ης Σεπτεμβρίου και επίσης, από και προς τον ιστό της πόλης μέσω των οδών Μινύα-Σλήμαν-Συγγρού και 10ης Σεπτεμβρίου-Βυζαντίου.
 Προς διευκόλυνση και έγκαιρη πληροφόρηση των οδηγών προς αποφυγή εμπλοκής των οχημάτων, να τοποθετηθούν σε θέσεις, σε ικανή απόσταση από το Θέατρο, πληροφοριακές πινακίδες (ορθογώνιες στο σχέδιο) με την φράση «Οδός έμπροσθεν του Θεάτρου, κλειστή», όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
 Συγκεκριμένα, στην συμβολή των οδών Γυμναστηρίου-Βυζαντίου, στην Βυζαντίου-10ης Σεπτεμβρίου (2 πιν.), στην οδό 10ης Σεπτεμβρίου-Ακροπόλεως, στην Συγγρού-Αργοναυτών, στην Νικηταρά-Συγγρού, στην Μινύα-Σλήμαν, στην Μινύα –Νεφέλης και Μινύα-28ης Οκτωβρίου (2 πιν.). Μαζί με οκτώ απ’ αυτές τις πινακίδες, να τοποθετηθούν προειδοποιητικά σήματα Κ-25 «Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι», για την επίτευξη μεγαλύτερης προσοχής των οδηγών. Να τοποθετηθούν επίσης κατευθυντήρια σήματα Ρ-47 «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά» (3 πιν.) και στην οδό Ακροπόλεως προς 10ης Σεπτεμβρίου. Να τοποθετηθεί σήμα P-50 «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά», στην οδό Νικηταρά, πριν την συμβολή της με την οδό Συγγρού και στον κόμβο Νικηταρά και Συγγρού. Επίσης, «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά» στην συμβολή Μινύα-Συγγρού.
 Β) Για την οδό Θησαυροφυλακίου : Για την διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στην οδό Θησαυροφυλακίου (η οποία δεν βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και στην οποία η κυκλοφορία οχημάτων είναι εξαιρετικά μικρή:
 α) στην συμβολή των οδών Θησαυροφυλακίου και Σισύφου και επί της οδού Σισύφου, σήμα Π-25 «οδός αδιέξοδη» με κατεύθυνση προς τον Θησαυρό του Μινύα.
 β) Στην ίδια συμβολή και επί της οδού Θησαυροφυλακίου, να τοποθετηθεί σήμα επίσης Π-25 «οδός αδιέξοδη» (για τους προερχόμενους από την οδό Ανδρέως), με κατεύθυνση προς τον Θησαυρό του Μινύα.
 γ) Στη θέση μεταξύ των σημείων «Τ3-Τ4» της ιδιοκτησίας ΕΦΑ, να τοποθετηθεί σήμα Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα».
 Για την διακοπή της προσπέλασης από την οδό Κρηθέα προς την οδό Θησαυροφυλακίου: α) Να τοποθετηθεί στη συμβολή Κρηθέα-Θησαυροφυλακίου και προς την είσοδο του Θησαυροφυλακίου, σήμα Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα». β) Επί της οδού Κρηθέα και για προερχόμενα από αυτή την οδό οχήματα, να τοποθετηθεί σήμα Ρ-48, «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά». 
γ) Επί της οδού Σλήμαν και για τα προερχόμενα από την οδό Σλήμαν οχήματα, να τοποθετηθεί σήμα Ρ-28 «Απαγορεύεται η δεξιά στροφή»
. Για μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων στον Αρχαιολογικό χώρο , στα σημεία των δρόμων που διακόπτεται η κυκλοφορία, μπορούν να τοποθετηθούν, σε σχετική απόσταση μεταξύ τους, πλαστικές μπαριέρες του ενός μέτρου, τύπου New jersey, άσπρου και κόκκινου χρώματος, κατά το δυνατόν , εναλλακτικά


. Από όλα τα τμήματα οδών που διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων δεν διέρχονται οχήματα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
ΔΙΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΔΑ:ΩΝΟΦΩΞ6-5ΚΤ

Σχόλια