ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ.Συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στο κωπαϊδικό πεδίο ( για τις κλοπές των μετασχηματιστών και τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση της περιουσίας του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας

LOGO-ORCHO.bmp 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ορχομενός,
11-7-2018
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.:
5090
28ης Οκτωβρίου 50, 323 00 Ορχομενός
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
Δημάρχου & Πολιτικών Οργάνων
Πληρ.: Ελένη Τζαμτζή
Τηλ.: 2261351120
Fax:  2261032032
E-mail: etzamtzi@orchomenos.gr


Προς:
Πίνακας αποδεκτών

Ορθή Επανάληψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 17 Ιουλίου  2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:


Θέμα 1ο :
Συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στο κωπαϊδικό πεδίο ( για τις κλοπές των μετασχηματιστών και τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση της περιουσίας του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας).
( Εισηγητής:  κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Σχόλια