ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ.- STOP ΣΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ


Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν  αρκετές γειτονιές του Ορχομενού -όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες- από εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ή αυλές που  έχουν αφεθεί  στο έλεος της μοίρας τους από τους ιδιοκτήτες ,αυξάνοντας  έτσι τον κίνδυνο να εμφανιστούν στην καρδιά του καλοκαιριού, προβλήματα που σχετίζονται με την καθαριότητα , την υγεία , την πυρασφάλεια, για να μη μιλήσουμε   και για τα τρωκτικά ή ακόμα και τα φίδια  δημιουργώντας έτσι προβλήματα στους περίοικους.

Για όσους δεν γνωρίζουν την σχετική νομοθεσία που αφορά αυτές τις πριπτώσεις ενημέρωνουμε τα εξής: 

Καθαριότητα οικοπέδων Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’Α) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους,/τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυτών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Βάσει του Ν. 3852/2010 άρθρο. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ανά τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον, βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους γα να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις. Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Αυτός είναι ο νόμος που ισχύει γι αυτές τις περιπτώσεις.
Αναμένουμε λοιπόν, να αναλάβει και ο Δήμος τις ευθύνες που του αναλογεί αλλά και οι ιδιοκτήτες για να επιτευχθεί το αυτονόητο, να υπάρχουν καθαρές γειτονιές, ακίνδυνες και προσβάσιμες.
Αυτό ζητούν αγωνιωδώς οι κάτοικοι των γειτονιών αυτών που βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο.

Σχόλια